ENGLISH »
Dimensioner af organisationsudvikling

Kortlæg arbejdsklimaet

inOpus tilbyder undersøgelser og udvikling af personale, ledelse og organisation. Vi analyserer data, udarbejder rapporter, benchmarks og hjælper jer gennem den forandring i ønsker.

» Læs mere om inOpus her

Fordele

  • Evidensbaserede metoder
  • Målbare forandringer
  • Effektestimering
  • Enkel prisstruktur
  • Dansk og Engelsk

Hvorfor inOpus?

Koncept

inOpus er en forskningsbaseret konsulent-virksomhed. Det betyder, at vi anvender evidensbaseret metode; metode, der er videnskabeligt belæg for. Med udgangspunkt i en skræddersyet undersøgelse, kan vi identificere, sammenligne og beregne fordelene ved forskellige indsatser og forandringer. På baggrund af resultaterne, kan vi også tilbyder et samarbejde omkring implementere forandringsproccen.

Om os

Vi har erfaring med udvikling af personale, ledelse, organisation, deltager aktivt i udviklingen af metoder, koncepter og deltager i faglige fora (f.eks. Academy of Management, British Psychological Society). Læs mere on inOpus her eller se en oversigt over brochurer og udgivelser her ».

Værktøj

Vores spørgeskemaplatform er online og I kan vælge selv at lave jeres egen undersøgelse og opsætte den på vores software platform. Det giver mulighed for, at udsende skemaerne på email, påmindelser og udtrække rapporter. Vi kan også klare alt det administrative, hvis I foretrækker det.

Undersøgelser

Vi tilbyder tre typer undersøgelser

1) Komplet organisations-undersøgelse giver indblik i en række emner, der bl.a. kortlægger arbejdsklima, ledelse, stress, motivation, medarbejder-omsætning. Undersøgelsen bruges til periodisk at holde sig orienteret om tilstanden og udviklings-muligheder.

2) Arbejdsklima. Undersøgelsen går i dybden med det psykiske og fysiske arbejdsmiljø og kan bruges til bl.a. at forstå stress, motivation og sygefravær.

3) Tilpassede undersøgelser og analyser. F.eks. opfølgning på en måling, 360 grader, svar til udviklingsprogram o.lign.

Forandring

Med udgangspunkt i den valgte undersøgelse tilbyder vi hjælp med implementeringen af de ønskede forandringer. Det kan foregå gennem individuel sparring, kurser og foredrag for ledelse og medarbejdere.

Sparringen hjælper de involverede parter forbi de barrierer, der adskiller den nuværende situation fra den ønskede. Med udgangspunkt i processredskaber fra den 3. bølge af kognitive terapi, arbejder vi med de interne barrierer, der kan bremse forandring eller skabe bevægelse væk, fra det ønskede.