ENGLISH »
Dataanalyse

Analyse af spørgedata

inOpus analyserer spørgedata; medarbejderes, lederes og kunders insiderviden. Data kvantificeres og analyseres med 99% sikkerhedsintervaller. Det betyder, at der er under 1% chance for at finde tilfældige sammenhæng i data. Med andre ord, hjælper vi jer med at finde og dokumentere effektive udviklingsforslag.

Vi udfærdiger præsentationer og rapporter til ledere og enkelte arbejdsgrupper i organisationen. Kontakt os for et tilbud.

Dataanalyse og rapporter

Vi tilbyder dataanalyse af spørgedata indhentet med vores og jeres egne skemaer. Formålet er at få en ny og dybere forståelse af spørgegruppen, som kan bruges til at tilrettelægge og forudsige effekten af beslutninger. Det skaber overblik, forudsigelighed og sparer resourcer.

Rapporter

På baggrund af data kan vi udfærdige rapporter med anbefalinger. Vi tilbyder rapporter, der opsummerer resultaterne for hele spørgegruppen ("Executive Summary") og rapporter, tilpasset de enkelte områder og ledere, der vurderer evalueringer fra hans eller hendes specifikke område (inkl. 360 graders undersøgelser). I større organisationer laver vi typisk en rapport til hver områdeleder og/ eller team leder.

Indholdet, mængden og prisen aftales på forhånd med udgangspunkt i antallet af rapporter.

Analysemetoder

Vi benytter en anerkendte statistiske metoder til at identificere en pålidelig løsning. Vores mål er at identificere "kausalitet" i data - dvs en sammenhæng, der kan forklare begivenheder.

Kausalitet

Kausalitetsanalyser er undersøgelser, der kan vurdere, hvordan en beslutning påvirker organisationens medlemmer. Dette betyder at resultatet af en forandringsproces i højere grad kan forudsiges.

For eksempel, hvis virksomheden oplever en stigende medarbejderomsætning, og har mulighed for at foretage en indsats indenfor tre forskellige områder (ledelse, løn og arbejdsopgaver/ job-design), så kan en kausalitetsanalyse vurdere, hvor en indsats vil have størst effekt. Det betyder at virksomheden kan nå sine mål hurtigere og med færre ressourcer.

Analysen laves bl.a. ved hjælp af "Structured Equation Modelling" og "Multiple Regression Models". Modellerne opstilles ihht. førende videnskabelige kriterier.

Markedsdata

Vi tilbyder også validering, pålidelighedstest og analyse af data fra marketingsundersøgelser.

Vi har tilknyttet en række eksperter (phd) i statistiskanalyse som vil kunne hjælpe dig med at identificere kundens behov og effektiviteten af markedsførings-kampagner.