ENGLISH »
inOpus

Forskningsbaseret konsulentvirksomhed

inOpus er en forskningsbaseret konsulentvirksomhed. Det betyder at vi udvikler teori og deltager i videnskabelige fora for organisations-, personaleudvikling og selektion.

Vores mission er at give en præcis forståelse af de personalerelaterede processer i virksomheden og fremme en positiv udvikling af medarbejder og organisation.

» Kontakt inOpus

Om inOpus

inOpus ledes og ejes af Max Boehling, phd (psykolog og PhD i management). Max har bl.a. undervist på Københavns Universitet, Executive MBA og BSc niveau i England. inOpus samarbejder desuden med andre eksperter i forbindelse med publiceringer, internationale opgaver og rådgivning. Udover interessen for forandringer på arbejdspladsen arbejder Max også med personlige forandringer og behandlingen af kliniske problemstillinger (se mere her »).

Vi har stor success med udviklingen af koncepter og måleteknikker og er ofte inviteret som oplægsholdere ved internationale konferencer (se liste her »).

Målet er at skabe positive og målbare forandringer på arbejdspladsen gennem uddannelse, organisationsundersøgelser, analyse og rapportarbejde.

Forskningsbaseret

Vores forskningsbaserede tilgang betyder at analyser og undersøgelser følger videnskabelige retningslinier og er med til at udvikle ny teori og metode. Som kunde til inOpus, betyder det at I er med til at skabe ny viden.

Vi kan udarbejde rapporter på baggund af spørgedata, der med 99% sandsynlighed kan forklare, hvordan en beslutning påvirker organisationens medlemmer.

For eksempel, hvis der planlægges en forretningskritisk forandrings-process, kan vi inden indsatsen implementeres, give et præcist estimat af effekten.

Undersøgelser

Vi kan udføre og administere undersøgelser i hele verden gennem vores spørgeskemasoftware (se ProCapio.dk »).

Software håndterer alle medarbejdere og sender en invitationer ud med et unikt link og/ eller login til undersøgelsen. Alle medarbejdere er anonyme.

Ved at efterbehandle data ved statistisk analyse, kan alternative interventioner modelleres således at effekten af en intervention kan estimeres og sammenlignes med andre muligheder - inden der investeres i en konkret intervention.